Ihr Partner für ambulante Intensivpflege: 0661 480 29 000 kontakt@holzer-aip.de

NASZE USŁUGI

Organizacja wokół opieki

Uznanie:

Jesteśmy nowoczesną firmą skupiającą się na ambulatoryjnej intensywnej terapii oraz poszpitalnej wentylacji domowej. Nasza filozofia firmy koncentruje się na pacjentach jako ludziach, jako członków rodziny oraz społeczeństwa. Szanujemy kultury społeczne, światopoglądy oraz religie. Koncentrujemy się na ludziach którzy traktowani są z godnością, profesjonalizmem i szacunkiem. Nie zostawiam rodzin samych z tą sytuacją. Otrzymają Państwo porady, wsparcie i 24-godzinną opiekę domową.

Wsparcie:

 • Konsultacje
 • Wypisy
 • Podstawowa opieka zgodnie z SGB XI
 • Intensywna opieka medyczna według SGB V
 • Opieka wentylacyjna (inwazyjna / nieinwazyjna)
 • Monitorowanie parametrów życiowych
 • Opieka tracheostomii
 • Leczenie ran długoterminowych
 • Zabezpieczenie i opieka stomii i cewnika
 • Żywienie jelitowe i pozajelitowe
 • Doradztwo zgodnie z § 37 ust. 3 SGB XI
 • 24-godzinny telefon domowy