Ihr Partner für ambulante Intensivpflege: 0661 480 29 000 kontakt@holzer-aip.de

CELE

Twoje pytania są przetwarzane poufnie , bez zobowiązań i bezpłatnie (wstępna konsultacja).

Jakość życia:

Naszym celem jest utrzymanie i poprawa jakości życia naszych pacjentów i ich rodzin.

Wykwalifikowane, zmotywowane i kompetentne pielęgniarki gwarantują wysokiej jakości praktykę. Szkolną się w obszarach kompetencji społecznych i zawodowych.

Inne cele to:

  • Promowanie integracji społecznej w środowisku społecznym
  • Szacunek
  • Opieka
  • Skrócenie pobytu w szpitalu
  • Ścisła współpraca z lekarzami, terapeutami itp.
  • W zakresie holistycznej opieki

 

Naszą motywacją jest umożliwienie osobą potrzebującym opieki w środowisku domowym i zapewnienie możliwie najlepszej jakości życia.